Monday, January 15, 2018

DUBAİ BÖLGE MÜDÜRÜ İŞ İLANI

Country Manager/Operations Manager Role - Dubai Exciting new opportunity for a Country Manager for an International Multidisciplinary Consultancy in Dubai. Candidates must have a minimum of a Bachelor's degree in Engineering and experience in similar operational roles within a consultancy in the past.  -Business Development -Full P&L Responsibility  -Stakeholder Management -Bid Management -Financial Reporting  -Project Management Please send CV's to christopher@menasaandpartners.com to arrange for a confidential discussion.   
Ülke Müdürü / Operasyon Yöneticisi Rol - Dubai Dubai'de Uluslararası Multidisipliner Danışmanlık için Ülke Yöneticisi için heyecan verici yeni fırsat. Adayların Mühendislik alanında en az lisans derecesine sahip olmaları ve geçmişte bir danışmanlık hizmeti vermek üzere benzer operasyonel rollerde deneyim almaları gerekir. -İş Geliştirme -Tam P & L Sorumluluk -İstek Sahibi Yönetim -İşletme Yönetimi -Finansal Raporlama -Proje Yönetimi Gizli bir tartışma düzenlemek için lütfen özgeçmişinizi christopher@menasaandpartners.com adresine gönderin .   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Popular Posts

Total Pageviews