Wednesday, May 8, 2019

KAZAKİSTAN TENGİZ GS PROJE MÜHENDİSİ

Expat vacancy GS Project Engineer - Pipelines, Tengiz, 28/28 Requirement: Strong ability to read & understand pipeline and associated drawings, specifications, codes, and regulations. Strong experience in oil & gas pipeline design and construction, pre-commissioning and associated interfaces with internal and third-party organizations Engineering/Technical Degree Ability to function in a busy, multidiscipline environment. Well organized, results focused approach Recruiter:


Bu resim için metin sağlanmadı
Expat boş GS proje mühendisi-boru hatları, tengiz, 28/28 Gereksinim: Boru hattını ve ilişkili çizimleri, özellikleri, kodları ve düzenlemeleri okumak ve anlamak için güçlü yetenek. Petrol & gaz boru hattı tasarımı ve inşası, ön devreye alma ve iç ve üçüncü taraf kuruluşlarla ilişkili arayüzlerde güçlü deneyim Mühendislik/Teknik diploma Yoğun, çok disiplinli bir ortamda işlev yeteneği. İyi düzenlenmiş, sonuçlar odaklı yaklaşım İşveren: s.aliya@career-holdings.kz

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Popular Posts

Total Pageviews